Posts tagged Savunma sanayi ve teknoloji

Çin sanayisinin kökeni

Bu yazımda Çin sanayisinin kökeni konusunda bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Yazının anlaşılır olması açısından ilk önce savunma sanayi ve teknoloji ilişkisine bakmak gerekiyor. Çünkü bu iki kavram arasında organik ilişki söz konusu.

Savunma sanayi ve teknoloji ilişkisi

İnternet dahil olmak üzere[1] günümüzdeki teknolojik gelişmelerin pek çoğunun kökeni savunma sanayi gelişmelerine dayanır. Çünkü insanlar arası mücadele, icat güdüsünden daha eskidir.

Gerçek şu ki o şeytanın, iman etmiş olanlar ve rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hâkimiyeti olamaz.

Nahl Suresi, 99. Ayet[2]

İslam merkezli bakış açısına göre mücadele ve hakimiyet savaşı yönlendirilmiş insanlar arasında en eski kavram belki.

Savunma, muhafaza kökenli bir eylem. Konu muhafazaya gelmişken “Ayet-el Kürsi”[3] meselesine değinmek istiyorum.

 Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1-Allah ki kendinden başka ilah olmayandır. Diridir, koruyup gözeticidir.

2-Kendisine uyku ve uyuklama gelmez.

3-Göklerdeki ve yerdeki her şey onundur.

4-O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?

5-Hiç bir şey ona gizli kalmaz.

6-Onun ilminden, dilediği kadarından başkasını kavrayamazlar.

7-Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.

8-O; yücedir, büyüktür.

Ayet-el Kürsi için Peygamberimiz şöyle buyurmuş[4]:

Bir mümin, bir iş için evden çıkarken Ayet-el Kürsi’yi okuyup çıkarsa, yahut uzak bir yere giderse, düşmandan veya hırsızdan korkarsa, Allah bin melek gönderir, her türlü bela ve afetlerden muhafaza eder. Kim ki namazın arkasından Ayet-el Kürsi’yi okursa, bütün musibetlerden emin olur.

Büyük Dua Kitabı

Peygamberimiz, bu ayetler için “muhafaza” kavramını vurgulamış. Peki Kürsü (Kürsi) ne demek?

Rağıp el-İsfahani’ye göre[5] bu kelime asıl itibariyle Kirsu sözcüğüne mensup olup, “iç içe geçme, bir araya toplanma” anlamına geliyor. Kirsu  aynı zamanda “bir şeyin temeli, aslı” manasındadır. Derli, toplu bulunan her şeye de “Kirsu” adı verilmiş.

“Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır…” Rivayet edildiğine göre, İbn Abbas buradaki “Kürsi” için ilim demiştir.

Bu noktada farklı bir okuma yapmak mümkün. Yani bir şeyin temeline, aslına inersek savunma yapmak o kadar kolaylaşır. Çin’in en baştan beri itici gücü, silahı “ticaret” denen olgudur. Çin, malı alındığı müddetçe durdurulması imkansızlaşacaktır. Aslında bunu görmek çok kolay. Trump’ın ilk hamlesi bile Çin mallarına sınırlama doğrultusunda oldu.

Ancak ne yazık ki Çin malı satın almamak şu an Türkiye için çok büyük bir ütopya. Ütopyadan çıkmasının yolu ise tüketim alışkanlıklarının kökten değişmesi.

Çin savunma sanatı

Çin savunma sanatı, Çin stratejisinin temelini oluşturur. Bu açıdan bakıldığında tarihi Türk-Çin ilişkileri örnek teşkil eder. Savunma biçimleri ise Kung Fu ile alakalıdır.

Çin menşeli savunma sanatlarının en meşhuru Kung Fu’dur[6]. Kung fu, temelde 5 hayvan kültüne dayanır: Ejderha, yılan, kaplan, leopar ve turna[7]. Kung fu sadece dövüşten ziyade bir yaşam felsefesidir[8]. Ancak temelinde hayvan figürleri (hayvan taklitleri) olduğu için “rakibe göre strateji” ve “alan parselleme” esastır diyebiliriz. Gerçekte bu 5 hayvandan sadece turna göçebedir. Kaplan, leopar ve yılan ise bölgelerine düşkün canlılardır. Ejderha ise muğlak bir figür olmakla birlikte en temel özelliği servet düşkünlüğüdür. Özetlemek gerekirse 3 hayvan alanına sadıkken biri göçebe biri servet düşkünü. Çin’in tüm motivasyonu bu 5 hayvana dayalıdır. Dolaylı olarak servet düşkünlüğü üretim çılgınlığını getirirken, göçebelik deniz aşırı yatırımlara sebep olur.

Ek olarak J.R.R Tolkien’in “Hurin’in Çocukları” adlı eserinde ejderha sözle büyüleyen olarak betimlenmiş. Bununla paralel, Aşağıdaki alıntı Orhun Yazıtları‘ndan[9]:

İpeklileri ihtiyaçtan fazlasıyla öylelikle verirler. Çin halkının sözleri tatlı, ipeklileri yumuşakmış. Tatlı sözle, yumuşak ipeklilerle kandırıp uzaktaki halkları bu şekilde kendilerine yaklaştırırlarmış.


Bilge Kağan Yazıtı, Kuzey Yüzü

Bu 5 hayvanın birleşimi ise taklidi getirir. Çin kültürünün takvimi ve felsefesi hayvan kültüne dayandığı için en temel motivasyon taklidi aşamaz. Bu yüzden Çin, özgün bir şey üretemezken üretilmişi daha iyi üretebilir. Bu taklidin doğasında vardır.

Çin’in uzun yıllardır “taklit” konusunda 1 numara olmasını toplum bilincinin tamamen taklit üzerine kurulmuş olmasına bağlayabiliriz. Sanayisi de aynı temellere dayanır.

Çin sanayisinin kökeni ve savunma sanayi

İkinci Dünya Savaşı sırasında Çin, Japon kuvvetleri karşısında hezimete uğramıştır[9]. Dengeler gereği ABD, Çin’e ciddi savunma yatırımlarında bulunmuş ve Çin’in Japonya’ya karşı üstünlük kurmasını sağlamıştır[10]. Günümüzdeki  Çin sanayisi tamamen ABD teknolojisine dayalıdır.

Bu durum çok acayip bir melezi meydana getirir. Zira ABD savunma sanayi de Nazi kökenlidir. Bu noktada çok tanrılı ittifak ortaya çıkıyor. Esasında iki devletin de sanayisini meydana getiren Nazi teknolojisi.

Bu melez sonucunda Çin savunma sanayi harcamaları 2017 yılında 150 milyar doları bulmuştur ki ABD’den sonra bu alanda 2. sırayı almıştır[12].

Tüm bu ordu gücüne rağmen Çin sıcak savaşı tercih etmiyor. Ana hedefi siber saldırı ve savunma[13].

Forbes verileri oldukça ilginç. Bu verilere göre 2014 yılında en fazla siber saldırı Çinli hackerlar tarafından şu ülkelere yapılmış:

  1. Güney Kore
  2. Avustralya
  3. Yeni Zelanda
  4. Japonya
  5. Singapur

Şimdi buraya kadar olan verileri bir toparlayalım. Çin sanayisinin kökeni ABD’ye dayanıyor. Bu sanayi taklide dayanarak büyüyor ve Çin savunma sanayini oluşturuyor. Tüm bu güce rağmen sıcak savaşı sevmeyen Çin, elektronik savaşa yönleniyor. Her ne hikmetse siber savaştaki en büyük hedeflerin başında Güney Kore. Güney Kore ise Çinlilerin, Türkler tarafından fiili olarak yenilgiye uğratıldıkları son cephe.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere inşallah…

Kaynakça:

[1] https://linuxagprogramlama.blogspot.com/2017/06/10-bsd-unix.html

[2] https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Nahl-suresi/1999/98-100-ayet-tefsiri

[3] https://www.ayetel-kursi.com/

[4] Mecmuatu’l Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi, Bahar Yayınları, S. 140

[5] Müfredat, Rağıp el-İsfahani, Çıra Yayınları, S. 838

[6] http://www.chinawhisper.com/top-10-chinese-kung-fu-styles/

[7] https://www.shaolin-wahnam-wien.at/kungfu-5-tiere-en.html

[8] http://www.pittsburghkungfu.com/kungfu.htm

[9] http://www.orhunyazitlari.com/bilge-kagan.html

[10] https://thediplomat.com/2015/08/when-the-us-and-china-were-allies/

[11] https://china.usembassy-china.org.cn/our-relationship/policy-history/io/shared-sacrifice-u-s-china-cooperation-world-war-ii/united-states-china-world-war-ii-operational-outline/

[12] https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2018/08/china-global-defence-industry-league

[13] https://www.forbes.com/sites/peterpham/2017/12/28/is-this-chinas-secret-weapon/#25e3b4481332